Een boekenbeurs in uw school kan aansluiten bij de pedagogische opdracht

Jeukiboek wil u helpen om de boekenbeurs zo te omkaderen dat ze een verlengstuk aan het schoolgebeuren wordt. Door verschillende leesondersteunende activiteiten maakt Jeukiboek van een boekenbeurs een pedagogisch geheel.

In de voorbereidingsfase kan Chris Couwelier in verschillende klassen vertellen of kunnen we helpen om een jeugdauteur in de klassen te laten komen. (zie vertellingen)

Na het opzetten van de beurs kan iemand van Jeukiboek de klassen begeleiden door de beurs. Kinderen krijgen duidelijke informatie over de opstelling van de boeken. Ze worden ‘warm’ gemaakt voor het betere kinderboek. We maken ook even tijd voor persoonlijke begeleiding, hierbij houden we rekening met de persoonlijke interesses en de leeservaring van het kind.
Deze rondleiding duur ongeveer 20 minuten per klas. Voor deze begeleiding vragen wij slechts een kleine vergoeding.

Tijdens de openingsuren van de beurs blijft iemand van Jeukiboek de organisator helpen. Zo kunnen we de kinderen en hun (groot)ouders helpen bij het kiezen van een boek dat echt bij het kind past.