Auteurslezingen Kris Kowlier

Kris Kowlier trekt met zijn vertelkoffer Vlaanderen door. Hij komt in scholen, bibliotheken, jeugdbewegingen, verenigingen en bij particulieren. Als hij zijn koffer open maakt, komen we allen in een wereld vol fantasie, humor en spanning.

Voor het derde tot het zesde leerjaar brengt Kris Kowlier auteurslezingen waarbij de nadruk ligt op eigen werk en op zijn lievelingsboeken. Voor alle andere leeftijden brengt hij vertellingen.

Kris Kowlier heeft jaren ervaring met vertellen aan groepen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen hangen aan zijn lippen. Op zijn eigen dynamische manier brengt hij zijn toehoorders in extase. Ze hunkeren naar steeds meer verhalen. Zó maakte hij in onze school reeds honderden kinderen 'warm' voor het beter kinderboek. Hij gaf ze net het zetje dat ze nodig hadden om ook lezers te worden.

L. G. directie Izegem

Auteurslezing 3e en 4e leerjaar

Kris Kowlier vertelt grappige, avontuurlijke en gevoelige verhalen.
Vanuit een kortverhaal vertelt Kris Kowlier wat hij belangrijk vindt in een verhaal. Dit vat hij samen in drie woorden: avontuur, humor en emoties. Hij duikt in zijn vertelkoffer en haalt er twee stapeltjes boeken uit. Het eerste stapeltje bevat zijn lievelingsboeken, het tweede stapeltje bevat zelf geschreven verhalen. Zijn eigen boeken: 'Wolvenroedel De Opstand van Lupos Falsumor', 'Hoe appelsienen de toekomst voorspellen' en 'Felix en de bende van het Moordenaarsbos', vormen de rode draad doorheen zijn vertelling.
Natuurlijk komen ook de zes kortverhalen die in verhalenbundels verschenen aan bod.

Er is ook ruimte voor een vrije vragenronde.

Auteurslezing 5e en 6e leerjaar

Als Kris Kowlier de zaal in komt haalt hij twee stapeltjes boeken uit zijn vertelkoffer. Hij neemt één boek en lees een stukje uit: 'De Griezelschrijver'. De herkenbaarheid is treffend. De leerlingen merken snel dat je vanuit een gewone situatie kan vertrekken om een heerlijk verhaal te verzinnen. Kris haalt zijn oud Meester Fiems, een fantastische verteller, aan. Ooit zei die meester: 'Kris, dit is het mooiste opstel dat ik ooit gelezen heb, geschreven door iemand uit het vijfde leerjaar. Jij moet schrijver worden!'

In deze lezing vertelt Kris Kowlier over zijn lievelingsboeken en over de verhalen die hij zelf schreef (zie optie 'boeken' in het hoofdmenu).